Trafikkulykke på fylkesveg 44

Av

To biler støtte sammen på fv. 44 like ved Legevakten og ambulansesentralen på Bekkeheien.