Trafikkulykke i Hå

Av

Alle nødetater rykket ut til Torlandsvegen ved Nærbø etter melding om trafikkulykke torsdag ettermiddag.