Vogntog veltet over gang- og sykkelvei

Av

Det gikk en galt for et vogntog på vei sørover fylkesveg 44 i ettermiddag.