Parkerer i gatene, ikkje på p-plassen like ved

Av

Medan traktorane og bilane står tett og ofte ulovleg parkert i Trallfavegen, er det flust av ledige parkeringsplassar ved Timehallen.