Det er ved utkanten av Orre skole sitt uteområde, på hjørnet ved ballbingen og kunstgressbanen, at initiativtakere Johnny Rosland og Gjert Birkeland ønsker å bygge en rullepark.

Mangel på et lokalt tilbud som ikke omhandler organisert idrett er motivasjonen for rulleparken.

«En rullepark vil være et godt supplement i lokalmiljøet, og vil gi barn og unge et utvidet tilbud i tillegg til det organiserte», skriver de på nettstedet for prosjektet.

Spillemidler, støtte fra kommunen, banker og andre bidrag fra frivillige gjør at finansieringen av parken har kommet godt i gang, men mangler rundt 1,7 millioner kroner.

Tomta der Betongpark AS har utformet den planlagte rulleparken, ligger ikke langt unna den sentrale delen av Orres svært tettpakkede sentrum – med Coop Extra-butikken og samfunnshuset. Den vil ligge ved Orrehallen, der den organiserte idretten på stedet drives.

Rullepark er for øvrig noe av det samme mange kaller for skatepark. Det er en bane der flere kan utfolde seg – med skateboard (rullebrett), sparkesykler og sykler.

«Gjennom en brukerstyrt prosess hvor lokale rullebrett- og sparkesykkelbrukere samt lokale surfere har bidratt med innspill, har en funnet et godt design som både skal gjøre rulleparken spennende for nykommere og samtidig gi mulighet for utvikling for de som tar aktiviteten til viderekomne stadier.»

Anlegget skal være gratis og åpent for alle.

Initiativtakerne lover også et klimavennlig arbeid, med betongelementer med reduserte utslipp, elektriske maskiner og transportmidler, kortreist materiale.

Det skal lages gode stier for ikke-motoriserte framkomstmidler til parken, og det skal være en romslig sykkelparkering.