Banksjefen, kultursjefen og sentrumsleiaren trur på Kulturbanken

Av

Mykje arbeid står att for Unge spor, med finansiering og ombygging, men trua er stor på at Kulturbanken kan bli eit vitalt tilskot til Brynebyen.