En slik familie må ut med over 14.700 kroner i andre halvår, noe som er 8.800 kroner mer enn snittet i 2010-2020, skriver VG.

Det viser anslaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommer med i et skriftlig svar på et spørsmål fra Fremskrittspartiet. Beregningen inkluderer elavgift, elsertifikat, moms, Enova-avgift, anslag for nettleie og leverandørpåslag, pluss at strømstøtten økte fra 80 prosent til 90 prosent av gjennomsnittlig månedspris over 70 øre per kilowattime fra september.

Ordningen er anslått å koste 23 milliarder kroner fram til mars 2023.

Strømregionen Sørvest-Norge omfatter Vestland fylke sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold.

I mange land ligger situasjonen an til å bli enda verre. Britiske strømkunder har et pristak som reguleres av forvaltningsorganet Ofgem. Pristaket justeres nå tre ganger i året og blir hevet fra 1.971 pund til 3.500 pund i oktober. Dette tilsvarer en økning på over 17.000 kroner i året.