Skuletruslane: Tryggheim vgs har motteke Instagram-trussel

– Skuledagen går som normalt, opplyser rektor Gjermund Viste.