Uklare retningslinjer om hvordan en kan benytte fotballbanene på Jæren: Flere anlegg holder stengt

NFF etterlyser tydeligere retningslinjer fra helsemyndighetene angående problemstillingen om åpne eller stengte fotballbaner. De ulike jærklubbene har valgt alternative løsninger inntil videre.