Ulik praksis på Jæren: På flere skoler får ungene lov til å spille fotball med kroppskontakt

Helsemyndighetenes retningslinjer tillater fotball i skoletiden, men hvordan dette praktiseres ved de enkelte skolene varierer.