82 år gammal syklist lettare skadd

Av

Kvinna (82) sykla langs fylkesveg 44 og blei treft av spegelen på ein bil idet kjøretøyet passerte henne.