Vi er både skuffet og overrasket over at vi ser om at Time kommune foreslår permittering av ansatte som følge av koronakrisen. Det er umoralsk av Time kommune å komme med et slik forslag og de folkevalgte bør stoppe forslaget.

Når enkelte kommuner i denne situasjonen tar til orde for permitteringer oppleves det som et unødvendig angrep på den innsatsviljen og dugnadsånden som vi alle er avhengige av for å komme gjennom disse utfordrende tidene.

Permittering flytter egentlig bare utgiftene fra kommune til staten. Derfor bør alle kommuner nå lytte til sin arbeidsgiverorganisasjon. KS-leder Bjørn Aril Gram har tidligere i uken uttalt at kommunenes samfunnsansvar tilsier at permittering er et svært uønsket tiltak som må unngås.

Medlemmene i kommunal sektor strekker seg også langt. Mange av dem står i fremste linje i kampen mot koronaepidemien. De jobber døgnet rundt, de jobber i helgene og de kommer til å jobbe gjennom påsken. Mange er omdirigert til andre jobber i kommunen der trykket er ekstra stort. Dersom det er lite å gjøre for noen, oppfordrer vi til å bruke ressursene der presset er stort. Delta har sammen med de sentrale parter inngått unntaksavtaler, felleserklæringer og veiledere som har det til felles at de på en rekke ulike områder skal bidra til at de lokale parter i enda større grad enn ellers kan strekke grensene for arbeidstid og tilstedeværelse. Dette har vi gjort fordi vi vet at våre medlemmer ønsker å bidra i dugnadsarbeidet, fordi vi tar ansvar.

Også fra regjeringen har det vært understreket at det ikke er hensiktsmessig å permittere ansatte i offentlig sektor, også av hensyn til å holde resten av økonomien mest mulig i gang. Regjeringen har dessuten nå lagt fem milliarder på bordet til kommunene i krisepakken som kom denne uken.

Juridisk omstridt

Permittering i offentlig finansierte virksomheter er juridisk omstridt. Delta har en klar forventning til kommunale virksomheter, samt andre virksomheter med offentlige tilskudd, om at virksomheten skal styre unna permittering.

Normalt kan offentlige virksomheter ikke subsidiere egen virksomhet med offentlige midler, og dermed heller ikke benytte seg av permittering. Det ytes i utgangspunktet ikke dagpenger verken ved permitteringer i kommunal/fylkeskommunal virksomhet eller i kulturinstitusjoner organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l. som i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige.

Kommunene går ikke konkurs

Kommunene vil uansett ikke gå konkurs som følge av koronakrisen. Permitteringer vil dermed framstå som en ren innsparing på lønnskostnadene og gjør kommunene til koronaprofitører ved at de sender regningen til de ansatte og staten.

Denne krisen må vi løse på andre måter. Denne krisen må vi løse sammen.