Underskuddet i bymiljøpakken kan gi konsekvenser for lokale veiprosjekt: – Alvorlig

Tverrforbindelsen mellom Foss Eikeland og Bråstein til 828 millioner kroner har ikke avklart finansiering. Nestleder for samferdselsutvalget, Reid Ivar Bjorland Dahl (KrF) fra Nærbø mener at arbeidet for å få fullført strekningen er svært viktig.