Reknestykket gjekk ikkje opp

Av

Den planlagde matteparken på 
Undheim blir mykje dyrare enn 
kommunen trudde.