Jæren tingrett hadde en stor jobb da saken mot den unge mannen var oppe. Han var tiltalt for hele 25 lovbrudd fordelt på 12 ulike lovparagrafer – der det alvorligste enkeltpunktet var oppbevaring av hele 44 gram med amfetamin.

Oppbevaring av en slik mengde, uansett om den er til eget bruk, vil i seg selv føre til en normalstraff på rundt fem måneders fengsel, går det fram av den ferske dommen.

Mannen ble frikjent for fire av lovbruddene, men er blant annet dømt for oppbevaring av narkotika, brukstyveri av flere motorvogner, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort, bæring av kniv på offentlig sted og bæring av våpen på offentlig sted.

Totalt har retten fastsatt mannens straff til sju måneders ubetinget fengsel og en bot på 5000 kroner. I tillegg må han betale snaut 80.000 kroner i ulike erstatninger for ting han har ødelagt. Han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger, og mister retten til å ta førerkort i tre år.