Ung mann tok kve­ler­tak på to dør­vak­ter

– "Hva skal du gjø­re nå?", spur­te til­tal­te mens han stram­met gre­pet om dør­vak­tens hals. Da dyt­tet dør­vak­tens kol­le­ga – som ny­lig også had­de blitt tatt kve­ler­tak på – den unge man­nen ned trap­pa.