Ungdomsskulane på Bryne ligg i gangavstand frå kvarandre, men foreldre og elevar har ikkje fått veta kven som skal gå kor

Elevane på Bryne skal fordelast på ny og gammal ungdomsskule. Slik vil Time kommune vil gjera det.