Stadig fleire ungdomsskular forbyr mobilar

Av

Alle ungdomsskulane på Jæren har mobilforbod i timane, men stadig fleire skular vel heilt mobilfri skulekvardag.