Mellom klokka 21.00 og 22.45 torsdag gjennomførte Utrykningspolitiet trafikkkontroll på fylkesvei 44 (Jærvegen) ved Øksnevad. 14 førere fikk forelegg for fart. En fører fikk også forelegg for feil bruk av lys.

Høyeste målte hastighet var 77 kilometer i timen. Det er 60-sone på stedet.

Tidligere på dagen var det laserkontroll på fylkesvei 44 ved Saltebakken i Klepp kommune, sør for Bryne. Her ble det delt ut 16 forenklede forelegg.

Høyeste målte hastighet var 80 kilometer i timen. Det er 60-sone på stedet.

UP har vært aktive på Jæren de siste dagene. Onsdag ble en bilist omgjort til fotgjenger etter en fartskontroll på Brøytvegen på Håland, torsdag var det promillekontroll på Orstad.