Slik ser arkitektane for seg ein ny by i søre Hå

Nå håper kommunen at «folk flest» melder seg og vil evaluera dei kreative innspela.