Fram og tilbake om Stokkalandsmarka

Av

Tomtesalet sviktar i Stokkalandsmarka. Dette bekymrar politikarane og dei etterlyser ein skikkeleg plan frå rådmannen.