Ville venta med nye hus

Av

Planen for 23 husvære på Tivolitomta aust for Bryne stadion, skal ut på høyring.