Her seier Klepp formannskap ja til bompengar

Av

Ein ny bomring smertar Klepp-politikarane, men eit klårt fleirtal i formannskapet seier likevel ja.