Klepp går vidare med bom

Av

Mot sju stemmer (Frp og 1 KrF) har Klepp kommunestyre vedtatt å seia ja til å gå vidare med Utbyggingspakke Jæren. Det er også fleirtal for å jobba for at innkrevingstida ikkje blir så lang som 15 år.