Nei til bom-general: – Direkte lavmål å gå til angrep på barna til politikerne

Aksjonsgruppa Bomfritt Jæren tar avstand fra ordførertrusler.