Stadig fleire 
tar vgs på kveldstid

Av

– Viss eg ville vidare i livet, måtte eg tilbake til skulen, seier Thomas Tjensvoll (31).