Denne restauranten går så det suser – nå skal de utvide og ansette flere

Solide tall for Møllehagen Restaurant og Møllehagen Sportsbar.