Reaksjon mot Thime Station etter brot på alkohollova

Av

Rapport frå skjenkekontrollen sitt besøk på Thime Station den 18. februar i år, syner at ein openbart berusa person fekk kjøpa alkohol.