Utested flytter fra Bryne torg

Daglig leder bekrefter flyttingen, men holder kortene tett til brystet.