Utset avgjerda om å bruka 850.000 kroner for å finna ut om Kalberg-planar er fornuftige

For første gong har politikarane i Time behandla gigantplanane for Kalberg, Friestad og Kvernaland. Eit knapt mindretal fekk anka endeleg avgjerd til komande kommunestyre.