Gjer det synleg at Bryne er jordbrukshovudstaden

Av

Dei kreative hovuda i Glødefisk har laga nokre skisser til utsmykka rundkøyringar, som dei håpar kan vera til inspirasjon. I dette lesarbrevet deler dagleg glødar Atle Jerstad tankane med Jærbladet sine lesarar.