Forum Jæren skal bli kunstarena

Av

Eierne ønsker at de store veggflatene i landets tredje høyeste bygg, i framtiden skal fylles med kunst.