Til Fotland med song og draumar

Av

Irene Grimstad Gjelvik hentar inspirasjon frå musikk og poesi når ho 
lagar bilda sine.