Mandag la Grytten-utvalget for måling av inntekt i jordbruket fram resultatet av arbeidet de har gjort det siste året.

Utvalget, som er ledet av Ola Grytten, foreslår endringer i den såkalte totalkalkylen, som er et sektorregnskap for jordbruket, og å bruke vanlige regnskapsprinsipper og å bruke begreper som «driftsresultat» og «årsresultat».

Hovedkonklusjoner

Avisen Nationen oppsummerer konklusjonene fra rapporten i disse punktene:

  • Utvalget vil modifisere totalkalkylen som Budsjettnemnda for landbruket legger fram årlig, så den blir mer i tråd med standard regnskapsoppsett.
  • De vil bruke resultat før skatt som det relevante resultatmålet og ikke skille mellom resultatets vederlag til arbeid og egenkapital.
  • Bruke gårdsregnskap (skattedata) for å gi uttrykk for variasjon i utnytting av inntektsmulighetene i næringa.
  • «Hybridmodellen» som kombinerer den modifiserte Totalkalkylen med skattedata som grunnlag for nivåsammenligning.

Se mandagens pressekonferanse her:

Grytten: Bønder er ikke lønnstakere

I Hurdalsplattformen har regjeringen vedtatt at bønder skal ha samme inntketsmuligher som andre grupper. På pressekonferansen understreket utvalgsleder Grytten at de mener bønders inntekt ikke kan sammenlignes direkte med lønnstakeres inntekt.

– En bonde er ikke en lønnstaker, men en som driver selvstendig næringsdrivende. Da må vi se på det ut fra prinsippene som gjelder for andre næringsdrivende, sa han på pressekonferansen.

– Næringsdrivende opererer i et marked, og du kan ikke vedta hva de skal tjene. Mens en lønnstaker får sin lønn, sa han videre.

Han sa også at utvalget har sett bort fra inntektssituasjonen i landbruket de siste årene, hvor mange bønder har slitt med en kraftig kostnadsvekst.

Utvalget har ikke gjort egne beregninger av hva bønder tjener.

Skuffelse i Bondelaget

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, i en pressemelding.

– Det vil skuffe mange av oss som har ventet på svar. Nå blir høringsrunden viktig, og ikke minst arbeidet opp mot de politiske beslutningene for å finne riktigst mulig måte å måle bondens inntekt på som gir tillit hos alle aktører, mener Gimming.