Utvidar det største bygget på Håland med 5000 kvadratmeter og skal husa Skandinavias største kjøkkengrossist

Høglageret på Håland får ei golvflate på over 20 mål.