Hålista: - Nå må me ha is i magen

Hålista er størst i Hå etter at førehandsstemmane er talde.