Det er NRK som melder dette.

– Av de opplysningene jeg sitter med så langt, mener jeg 19-åringen er feildømt. Han bør ikke straffes, men dømmes til tvungent psykisk helsevern, sier Klomsæt til NRK.

19-åringen fra Varhaug ble onsdag dømt til 12 års forvaring med en minstetid på 8 år. Gulating lagmannsrett fant ham skyldig både i drap, likskjending og hærverk.

Den unge mannen var bare 17 år da han 29. juli i fjor drepte Sunniva Ødegård (13) på Varhaug.

En forvaringsdom innebærer at den dømte kan bli sittende i fengsel lenger enn det antallet år som er angitt i dommen, og loven setter høye krav før mindreårige lovbrytere kan dømmes til forvaring. Gulating lagmannsrett har slått fast at kravene i denne saken er oppfylt, men det ønsker 19-åringen nå altså at også Høyesterett skal vurdere.

Varhaug-mannens tidligere forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, har både i Jæren tingrett og i Gulating lagmannsrett argumentert med at hans klient var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at han derfor ikke kan straffes.

Ingen av rettsinstansene var enige. I den ferske dommen fra Gulating lagmannsrett slås det fast at mannens bevissthetsforstyrrelser skyldtes selvpåført rus, og at vilkårene for å slippe straff dermed ikke er oppfylt.