Statsadvokaten innstiller på å anke Varhaug-drapet

VARHAUG-DRAPET: Sunniva Ødegård ble funnet drept på en gangsti ikke langt unna sitt eget hjem på Varhaug, 30. juli 2018.

VARHAUG-DRAPET: Sunniva Ødegård ble funnet drept på en gangsti ikke langt unna sitt eget hjem på Varhaug, 30. juli 2018.

Artikkelen er over 1 år gammel

En 18-åring er dømt til elleve års forvaring. Det mener statsadvokaten ikke er strengt nok.

DEL

Det er Stavanger Aftenblad som melder om innstillingen.

– Statsadvokaten mener at elleve års forvaring med en minstetid på sju år er en for mild straff i denne saken, sier førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland til Aftenbladet.

Det er Riksadvokaten som avgjør om påtalemyndigheten skal anke dommen.

Kort tid etter domfellelsen ble det opplyst at den dømte 18-åringen ville anke dommen.

LES OGSÅ:

I hele rettssaken har spørsmålet vært om den tiltalte var tilregnelig under drapet – et vilkår for å kunne straffes. Jæren tingrett har funnet det tilstrekkelig bevist at psykosesymptomene på gjerningstiden var framkalt av tiltaltes selvforskyldte rusmisbruk. Etter straffeloven § 22 siste ledd er tiltalte tilregnelig og dermed ikke straffri.

18-åringen sin forsvarer har tidligere uttalt at både skyldspørsmål og straffutmåling vil bli anket og at påstanden er at tiltalte må frifinnes, men overføres til tvungent, psykisk helsevern.
Artikkeltags