Forsvararen vil vurdera anke til Høgsterett om 19-åringen blir dømd til forvaring

Tiltalte kom med sluttkommentar til dei pårørande på tampen av ankesaka i lagmannsretten.