IVAR har hatt brot på ei vassledning, og dette påver­kar vass­for­sy­ninga til Time, skriv kom­mu­nen sjølv på Face­book. Hå kommune skriv at brotet på vassledningen gjer at innbyggarar på Nærbø kan oppleva at det er lite trykk og misfarging på vatnet.

– IVAR arbeider fortsatt med å trygge vassforsyninga til Hå og reparere brotet på vassledninga.

Vass­kva­li­te­ten kan for enkelte i Time vera vari­a­bel, der smak, lukt og utsjå­nad er annerledes enn vanleg.

Vatnet som kjem i sprin­gen er like­vel trygt å drikka, både for folk i Time og Hå.

IVAR har kobla på reservevasskjeda.