Vasare og Alfred er blant få som bruker SFO i Hå. Nå vil kommunen finna ut kvifor

I Hå går tre av fire av elevane i småskulen heim når skuledagen er slutt. Berre 27 prosent nyttar seg av SFO.