Bore-elevene blir lovet trygg busstur til skolen

Av

Kommunalsjefen i Klepp forsikrer bekymra Bore-foreldre at bussturen for de yngste elevene skal bli sikker.