Har Lucia-toget gått?

Av

– Me må heller visa mangfald enn å fjerna ein tradisjon, meiner Utdanningsforbundet.