Vasstårnet ved Bryne stasjon er blitt raudt. Ingen veit kvifor

Ukjende har gjeve ny farge til landemerket frå damplokomotivets dagar.