(Sandnesposten)

LYSEFJORDEN: I styremøte 16. september vedtok verneområdestyret i SVR enstemmig dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Den nye turisthytten vil binde sammen ruta mellom Flørli og Kjerag og gjøre dette verneområdet bedre tilgjengelig for allmennheten.

Alle aktuelle tomtealternativer ligger innenfor Frafjordheiene landskapsvernområde. Det har derfor vært en langvarig prosess helt fra 2015, før dispensasjonen nå er gitt.

– Stavanger Turistforening er opptatt av at vernet skal være strengt. Det skal derfor ikke være en enkel sak å få tillatelse til å bygge en ny hytte i verneområdet. Denne saken har derfor nødvendigvis måtte ta tid og har krevet mange avklaringer underveis, sier Preben Falck daglig leder i Stavanger Turistforening.

Til styremøtet i SVR la sandnesordfører og styremedlem i SVR, Stanley Wirak (Ap), fram forslaget som fikk hele styrets tilslutning. Han understreket at Lysefjorden rundt løypa er en viktig del av reiselivssatsingen i Lysefjorden, og at en hytte her er nødvendig for å gjøre dette området tilgjengelig for allmenheten.

Også styreleder i SVR og ordfører i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, støttet planene og understreket at det aktuelle området egner seg godt til å kanalisere økt ferdsel uten at det kommer i konflikt med viktige verneverdier.

Både Wirak og Laugaland understreket at en turisthytte står åpen for alle og derfor gjør denne delen av verneområdet bedre tilgjengelig for allmenheten.