Planlegginga av dobbeltsporet er no i gang: Gardsbruk blir delte, bustadhus vil forsvinna

Om tre-fire år vil det truleg vera klart kor den nye, doble jernbanelinja over Jæren skal gå.