Sjå dronevideoen som viser kvifor «Jærens smalaste veg» treng utbetringar

Planlagde utbetringar av Fv. 506 ved Salen, er stoppa opp. Strekket er ei mare for trafikantar som ferdast mellom Bryne og Ålgård.