Vegvesenet: – Kom dere ut og øvelseskjør!

Klar oppfordring fra Statens vegvesen.