Ungdommer sperret veien to steder

Av

En gjeng ungdommer brukte plastkasser og skilt til å sperre veier på Vigrestad.