Leserbrev: Respektløs omgang med stedsnavn

Av

Terje Høyland etterlyser mer presis navnebruk.